Beretta

Beretta
1526 mottog Mastro Bartolomeo Beretta (1490-1565/68) i Gardone 296 ducater som betalning för 185 gevär som säljs till Venedigs Arsenal. Redan i produktion i början av 1500-talet valdes Beretta-produkter av den mycket diskriminerande republiken Venedig på grund av sin excellens. När Beretta-namnet blev synonymt med kompromisslös kvalitet, design, material, konstruktion och prestanda, spreds ord utöver de italienska gränserna och etablerade en tradition som har överförts oavbruten, genom femton generationer Berettas.

Ursäkta olägenheten.

Sök igen